Politica de confidențialitate

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordam o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care accesează site-ul ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Te rog să acorzi o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile tale (“date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiezi cu privire la modul în care informațiile tale sunt utilizate prin intermediul site-ului ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO operează.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, site/blog personal proiectare arhitectura, reprezentat de Bogdan Gavrilă Iulian Biroul Individual de Arhitectură.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, în calitate de operator de date cu caracter personal este reprezentat de Bogdan Gavrilă Iulian Biroul Individual de Arhitectură, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate pe blog.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor: Bogdan Gavrilă Iulian Biroul Individual de Arhitectură.

E-mail: bogdangavrila@ymail.com, tel. +4 0744.843.745

Adresă de corespondență: BULEVARDUL FERDINARD I NR. 18, SECTOR. 2 BUCUREȘTI, România.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea formularului de contact

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecție a datelor a ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO.

Cu toate acestea, ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO de a proceda în acest mod.

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE COOKIE

Site-ul ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO folosește identificatori de tip Cookie.
Va rog sa citiți secțiune dedicată acestor informații la urmatorul LINK

RETENȚIA DATELOR

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele pe care le furnizați prin abonarea în secțiunea de Publicații / Newsletter a site-ului nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicația / Newsletter-ul  primit sau al unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostru pentru protecția datelor.

Alte obligații legale ale ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, procese și / sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
 2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de opoziție;
 6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.ROARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului ARHITECT-BOGDAN-GAVRILA.RO. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.